AQUA TURBO SYSTEMS & SERVIS: EXPERTISE EN VAKMANSCHAP ONDER ÉÉN DAK

ADVIES
Samen met de professionals van Aquasystems International levert Service in Separation passende adviezen bij vraagstukken over (punt) beluchting, menging, decanteeroplossingen en schuimverwijdering.

KORTE TERMIJN OPLOSSINGEN
Met de inzet van tijdelijke apparatuur kan er snel en adequaat worden geschakeld om zowel bij ad-hoc inzet als bij overbruggingsperiodes, apparatuur in te zetten. Ook voor het uitvoeren van testen of tijdens eventuele periodieke capaciteitsvraag biedt de mobiele apparatuur een oplossing.

LANGE TERMIJN OPLOSSINGEN
Service in Separation is ook de Nederlandse partner voor levering van apparatuur op het gebied van (punt)beluchting, menging, de- canteeroplossingen en schuimverwijdering. Met de gepatenteerde SCREWPELLER® technologie, die internationaal gezien wordt als een kwalitatief en procestechnologisch hoogwaardig product, met lage onderhoudskosten en een lange levensduur, is deze apparatuur voor iedere afvalwaterzuivering interessant.

AQUA TURBO AERATOR

De AquaTurbo is een drijvende beluchter die zowel in hoog- als laagtoeren variant beschikbaar is. De beluchter is inzetbaar voor het beluchten van kleine tot grote tanks of lagunes. De beluchter drijft op het water en heeft dus geen problemen met het fluctueren van het waterniveau.

AQUA TURBO MIXERS

Mixen is belangrijk voor het voorkomen van sedimentatie in (beluchting)tanks en van belang voor het in contact brengen van de micro-organismen in het afvalwater. Mixers zijn beschikbaar in zowel drijvende als bodemgeplaatste varianten, ook zijn er mogelijkheden in hoog- en laagtoeren varianten.

AQUA TURBO FLOATING DECANTER SYSTEMS

Drijvende decanteersystemen worden oa gebruikt in SBR-processen waarbij het effluent tijdens het bezinkproces wordt afgepompt. Het decantersysteem kan worden uitgevoerd inclusief een afvoerpomp, maar ook als gravitaire oplossing. Aan de hand van de benodigde capaciteit wordt het systeem op de juiste maat geleverd.

AQUA TURBO COMBINATION SYSTEMS

De diverse systemen kunnen gecombineerd worden uitgevoerd en via automatisering operationeel op elkaar zijn afgestemd.
Een veel ingezette combinatie is bv het beluchtingsysteem in combinatie met de drijvende decanter, soms zelf aangevuld met een (langzaam draaiende) bodemmixer.

AQUA TURBO FLOATABLES + FOAM REMOVAL

Schuimvorming op beluchtingtanks of in gistingtanks is een vervelend fenomeen. Met de drijvende schuimverwijderingssystemen kan op een eenvoudige en robuuste wijze de schuimproblematiek worden bestreden.

OVER AQUA TURBO SYSTEMS

Aquasystems International nv behoort tot de groep “Aqua Turbo Systems” en is één van ‘s werelds toonaangevende ontwerpers en fabrikanten van water- en afvalwaterzuiveringsapparatuur voor industriële en communale markten.
De productielocatie van Aquasystems in België heeft uitgebreide R&D -en testfaciliteiten, met oa. testbassins van respectievelijk 300 m³ en 1,200 m³.

Pagina’s

Contact

Handelsweg 77
4421 SH Kapelle

info@servis.nu
Tel: +31 (0)113 57 25 23

Vragen? Neem contact met ons op; wij helpen u graag!

CONTACT

CONTACTFORMULIER

Vragen maar geen dringende vragen? Vul hieronder het formulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contact