Om vervuiling te voorkomen, wordt doorgaans het influent van de zuivering gezeefd om grotere delen uit het afvalwater te verwijderen voordat het wordt gezuiverd. Hiervoor worden de zogenaamde roostergoedverwijderingsystemen gebruikt.

Wat is een roostergoedverwijderingsysteem?

Dat zijn automatische, zelfreinigende roostermachines die een bepaalde doorlaat hebben en vaak een ontwateringsmogelijkheid voor het verwijderde roostergoed.

Deze systemen kunnen bestaan uit:

  • StepScreens of stappenroosters
  • Kettingroosters
  • Harkroosters

Wanneer het influentroostersysteem vervangen, vernieuwd of onderhouden moet worden, kan er tijdelijk geen influentscreening plaatsvinden, waardoor de zuivering kan vervuilen, wat nogal wat nadelige gevolgen kan hebben voor de procesvoering van de installatie.

Mobiele roostergoedverwijdering systemen

Servis heeft hiervoor mobiele roostergoedverwijderingsystemen ontwikkeld, die tijdelijk kunnen worden ingezet wanneer het eigen systeem tijdelijk stilstaat. Servis kan installaties inzetten die tot 15.000 m³/uur influent kan afzeven. Hiervoor worden zowel StepScreens als kettingroosters ingezet. Deze installaties zijn volledig geautomatiseerd en voorzien van SMS-melding voor storingen. Tevens zijn de installaties voorzien van ineterne by-passes, waardoor het overlooprisico tot een minimum wordt teruggebracht.

De installaties kunnen direct gekoppeld worden aan de gemalen die de zuivering voeden, of gevoed worden door tijdelijke pompinstallaties.

Verwijderen van vervuiling uit voorbenzinetak en gistingtanks

Deze installaties kunnen ook worden gebruikt voor het verwijderen van vervuiling uit bijvoorbeeld voorbezinktanks, gistingtanks en/of, aereatietanks.

Onze service bij roostergoedverwijdering

Onze oplossingen worden uitgevoerd inclusief onze uitgebreide service, waarbij ontzorging voor de klant centraal staat. Service in Separation gaat klantgericht te werk, om op deze manier zo goed mogelijk aan de eisen van de klant te voldoen. Zowel technische en operationele ondersteuning bij de installatie als technologische ondersteuning in het proces zijn bij de service inbegrepen.

Vragen? Neem contact met ons op; wij helpen u graag!

Pagina’s

Contact

Handelsweg 77
4421 SH Kapelle

info@servis.nu
Tel: +31 (0)113 57 25 23

Vragen? Neem contact met ons op; wij helpen u graag!

CONTACT

CONTACTFORMULIER

Vragen maar geen dringende vragen? Vul hieronder het formulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contact