Mobiele scheidingsinstallaties

Mobiele scheidingsinstallaties zijn inzetbaar in zowel droge als natte scheidingingsprocessen. De installaties die Service in Separation beschikbaar heeft, worden ingezet voor het classificeren van fracties of het wassen van (met name) bulk producten, bij de verwerking van sediment uit AT’s of slib(gisting)tanks.

Classificeren

Onder het classificeren van fracties wordt verstaan het scheiden van in inkomende stroom in diverse fracties. De mobiele scheidingsinstallaties van Service in Separation worden bijvoorbeeld ingezet bij de verwerking van baggerspecie en grondverwerking.
(baggeren, grof scheiden (> 5 of >6 mm), zandscheiden (< 6mm – >0,063mm), slibbehandeling (<0,063 mm))

Wassen

Hieronder wordt verstaan het wassen (schoonmaken) van bulk producten, zoals ertsen (bauxiet, ijzer, steenkool, bruinkool).
Deze producten worden na de winning verscheept en opgeslagen, waarna ze worden verkocht om het mineraal te winnen of als brandstof te worden gebruikt.
Wanneer er veel vervuiling aan de producten zit, kan dat verstorend werken binnen de processen. Middels een wasinstallatie is het dan mogelijk de producten te reinigen. De wasinstallaties worden per vraag samengesteld om tot een efficiënt proces te komen, waarbij de diverse stappen in het proces qua capaciteit op elkaar worden afgestemd.

Pagina’s

Contact

Handelsweg 77
4421 SH Kapelle

info@servis.nu
Tel: +31 (0)113 57 25 23

Vragen? Neem contact met ons op; wij helpen u graag!

CONTACT

CONTACTFORMULIER

Vragen maar geen dringende vragen? Vul hieronder het formulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contact